Yasin Çelik

Yasin Çelik Uluslararası İşler Temsilcisi

Özgeçmiş

2014 – 2015 Stajyer Avukat, Istanbul Barosu

2016 – 2018 Araştirma Görevlisi, HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ

2018 – 2019 Araştirma Görevlisi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

2019 – 2021 Ögretim Görevlisi, YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESI

Eğitim Bilgileri:

Doktora, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye 2019 -Devam ediyor

Yüksek Lisans, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk (Yl) (Tezli), Türkiye 2016 -2018

Lisans, Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, HukukPr., Türkiye 2010 -2014

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Mesleki Eğitim, “Özel Mahkemeler ve Özel Mahkemelerdeki Yargılama Usulü” Konulu Geleneksel XVI. MİHBİR Toplantısı, Türk Medeni Usul ve İcra İflas Hukukçuları Birliği, 2019

Mesleki Eğitim, 7101 1 sayılı Kanun Çerçevesinde Konkordato Konulu Geleneksel 16.Toplantı, Türk Medeni Usul ve İcra İflas Hukukçuları Birliği, 2018

Araştırma Alanları

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku,

Arabuluculuk

Uluslararası ve ulusal Tahkim

Legal Tech

Yapay Zeka Uygulamaları

Kitap Bölümü

İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk Rehberi, Seçkin, Ankara.

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Rehberi, Seçkin, Ankara.

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

I. ASİMETRİK TAHKİMSÖZLEŞMELERİNİN TÜRK HUKUKU AÇISINDAN CAİZİYETİ, 6. INTERNATIONAL ERCIYES SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS,Kayseri,Türkiye,1 -02Eylül2021, ss.41-48

II . TÜRK HUKUKUNDA ve ROMA HUKUKUNDA KANUN YOLLARI: ÖZELLİKLE İSTİNAF, 6. INTERNATIONAL ERCIYES SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS,Kayseri,Türkiye,1 -02Eylül2021, ss.429-438

III. İSPAT HUKUKU BAĞLAMINDAMENFİ VAKIALARIN İSPATI,BLACKSEASUMMIT7th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCESCONGRESS,Ordu,Türkiye,28 -29Ağustos2021, ss.243-256

IV. ADALETE ERİŞİMHAKKI BAĞLAMINDA TÜRK HUKUKUNDA YARGILAMA HARÇLARI, BLACKSEA SUMMIT 7th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS,Ordu,Türkiye,28 -29 Ağustos2021,

ss.257-271

Makaleler

Devlet Mallarının Haczedilmezliği ve Belediye Mallarının Haczi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2017, 2147-3293, 13, 31-62.

Y. ÇELİK & T. SEÇER, PSYCHOLOGICAL HARASSMENT IN THE WORKPLACE: HOW TO PROVE BEFORE THE TURKISH COURTS? Law and Justice Review, 2019, 1309- 9485, 19, 241-264

Burs ve Destekler

TÜBITAK 2214-A Yurt Dışı Araştırma Burs Programı (Doktora öğrencileri için), Burs Almaya Hak Kazandı, 2021 – 1.