Süleyman Kıran

Süleyman Kıran Yönetici Ortak

Özgeçmiş

Yurt İçi Tecrübe:

AnCom Hukuk & Danışmanlık, Kurucu ve Yönetici Ortak

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı (2012-2021)

Gölge Hukuk Bürosu (Ankara) (2020-2022)

AES Law Office (İstanbul) (2022-Halen)

Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği (2015-2020)

Blokzincir ve Kripto Varlık Derneği Başkan Yardımcılığı

Ankara Barosu Sermaye Piyasası ve Finans Hukuku Kurulu Üyeliği

Ankara Barosu Ticaret ve Borçlar Hukuku Kurulu Üyeliği

Ankara Barosu Taşıma ve Lojistik Hukuku Kurulu Üyeliği

 

Yurtdışı Tecrübesi:

Münih, Almanya Ludwig Maximilian Üniversitesi, Misafir Araştırmacı (Eylül 2015-Nisan 2016)

 

Yabancı Diller:

İngilizce, Almanca

 

Eğitim Bilgileri:

Lisans: Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2007-2011)

Yüksek Lisans: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Özel Hukuk Sosyal Bilimler Enstitüsü (2011-2013)

Doktora: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Özel Hukuk Sosyal Bilimler Enstitüsü (2013-2017)

 

Yazdığı Tezler:

Yüksek Lisans Tezi: Karayoluyla Tehlikeli Eşya Taşınması, 2013.

Doktora Tezi: Karayoluyla Eşya Taşımasında Taşıma Ücreti, 2017.

 

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Akademik Çalışmalar:

 • Kambiyo Senetlerinde Bedelin Kripto Para Olarak Belirlenmesi, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2021, S. 2, s. 2029-2069.
 • Ticaret Sicilinde Görünüşe Güvenin Başlangıç Anına İlişkin Bir Değerlendirme, Türkiye Barolar Birliği Dergisi 2019, S. 143, s. 257-282.
 • Anonim Şirket Genel Kuruluna Özel Denetçi Atanması İçin Teklifte Bulunma Hakkı, Terazi Hukuk Dergisi 2019, C. 14, S. 149, s. 34-46.
 • Eşya Taşımalarında Refakat Belgeleri (Bilgileri) ve Bunlardan Doğan Sorumluluk, Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 2018, C. 4, S. 2, s. 175-186.
 • Karayoluyla Gerçekleştirilen Taşımalarda TTK’nın Taşıma İşleri Kitabı’nda İhdas Edilen Hükümlerin Uygulanması Açısından Taşıt Kavramının Etkisi, Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi 2016, S. 1, s. 299-318.

 

Yayımladığı Kitaplar:

 • Ticari İşletme Hukuku Pratik Çalışmaları, Ticaret Hukuku Uygulama Serisi I, 3. Baskı, Ankara 2021 (Doç. Dr. Cafer Eminoğlu, Dr. Öğr. Gör. Nevin Meral, Arş. Gör. Fatma Betül Çakır Çelebi, Arş. Gör. Kemalettin Ahmet Aksoy İle Birlikte)
 • Şirketler Hukuku Pratik Çalışmaları, Ticaret Hukuku Uygulama Serisi III, 3. Baskı, Ankara 2022 (Doç. Dr. Cafer Eminoğlu, Dr. Öğr. Gör. Nevin Meral, Dr. Fatma Betül Çakır Çelebi, Arş. Gör. Kemalettin Ahmet Aksoy İle Birlikte)
 • Kıymetli Evrak Hukuku Pratik Çalışmaları, Ticaret Hukuku Uygulama Serisi III, 3. Baskı, Ankara 2021 (Doç. Dr. Cafer Eminoğlu, Dr. Öğr. Gör. Nevin Meral, Arş. Gör. Fatma Betül Çakır Çelebi, Arş. Gör. Kemalettin Ahmet Aksoy İle Birlikte)
 • Karayoluyla Eşya Taşımasında Taşıma Ücreti, Ankara 2018.
 • Taşıma Hukukunda Karayoluyla Tehlikeli Eşya Taşıması, Ankara 2015.

 

Sempozyumlarda Sunduğu Bildiriler:

 • NFT’lerin Bilet Olarak Kullanılmasının Hukuki Değerlendirmesi, II. Uluslararası Bilişim ve Teknoloji Hukuku Sempozyumu, İstanbul, 19-20 Kasım 2022.
 • Lojistikte Blokzincir Kullanımı ve Taşıma İşleri Kitabı’na Muhtemel Etkileri, Yürürlüğünün Onuncu Yılında Türk Ticaret Kanunu’nun Bugünü ve Yarını Sempozyumu, Atılım Üniversitesi, 1 Temmuz 2022.
 • TTK’ya Göre Gecikmede Bildirim Yükümlülüğünün İhmalinin Taşıma Ücretine Etkisi, Ceren Damar Şenel I. Genç Bilim İnsanları Toplantısı, 12-13 Kasım 2020.
 • Haksız Rekabet Hukukunda Karşılaştırmalı Reklam, Ufuk Üniversitesi 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 8-14 Şubat 2021.
 • Sigorta Hukukunda Zararı Önleme ve Azaltma Külfeti, Ticaret Hukuku Kongresi, Maltepe Üniversitesi, 18-20 Şubat 2021.
 • Anonim Şirketlerde Tasfiyeden Dönmeyi Düzenleyen TTK 548. Maddenin Değerlendirilmesi, TTK’nın Yürürlüğünün Yedinci Yılında Anonim Şirketler Hukuku Sempozyumu, Kayseri, 25-26 Nisan 2019.
 • Anonim Şirketlerde Dönüşülen Tür Bakımından Sınırlandırmayı Yeniden Düşünmek, Tüzel Kişilik Penceresinden Anonim Ortaklık Sempozyumu, MEF Üniversitesi, 20-22 Temmuz 2020.

 

Davetli Konuşmalar:

 • Karayoluyla Eşya Taşımasında Taşıma ve Teslim Engelleri, İstanbul Barosu Lojistik, Taşıma Hukuku, Sigorta ve Blokzinciri Uygulamaları Konferansı, 27 Mayıs 2021.